Profitabilitatea indicilor bursieri a fost cu 4,8% peste cea a obligațiunilor guvernamentale

71
10 minute de lectură

Profitabilitatea medie anuală a indicilor bursieri în raport cu cea a obligațiunilor guvernamentale ar fi fost însă și mai mare, dacă nu ar fi intervenit recentele măsuri fiscale (OUG 114/2018 și OUG 19/2019), care au dus la diminuarea sa. În intervalul 2012-2017, diferența de profitabilitate între cele două tipuri de plasamente a fost de 6,1%.


În 2018, piața bursieră din România a înregistrat unul dintre cele mai ridicate randamente medii ale dividendelor din lume, de 7%, se arată în cea de-a doua ediție a studiului privind analiza „Multiplilor de evaluare ai Bursei de Valori București și ai pieței locale de M&A”, realizat de Departamentul de Evaluare și Analiză Economică al PricewaterhouseCoopers România. Studiul prezintă tendințele multiplilor de evaluare pentru 80 de companii listate pe Bursa de Valori București între 2007 și 2018, fiind axat pe următoarele sectoare: bunuri de consum, petrol și gaze, servicii financiare, sănătate, industrial, materii prime și energie electrică.

„Conform celei mai recente publicații „IR Update”, randamentul mediu al dividendelor distribuite de societățile constituente ale indicelui BET a fost de aprox. 8% în anul 2016 (cel mai mare randament din lume), de 7,9% în 2017 și de 7% în 2018”, se precizează în studiul PwC.

Indicele BET-TR în moneda locală a înregistrat o creștere de peste 4,3% în anul 2018, nivel semnificativ mai redus față de creșterea din 2017 de 19,1%. Cea mai mare apreciere a indicelui BET a fost înregistrată în anul 2009, respectiv de 61,7%, după o scădere de 70,5% în 2008.

Profitabilitatea medie anuală a indicilor bursieri a fost cu 4,8% peste cea a obligațiunilor guvernamentale în perioada 2012-2018, fapt ce indica o recompensare a investitorilor care și-au asumat un risc mai mare alegând plasamentele pe piața de capital. Cu toate acestea, recentele măsuri fiscale au dus la diminuarea respectivei diferențe, în condițiile în care nivelul acesteia era cu 6,1% peste cel al obligațiunilor guvernamentale, în perioada 2012-2017.

„Evoluția randamentelor oferite de indicii BET și BET-TR față de evoluția CDS-urilor în perioada 2007-2018 arată că BVB este foarte sensibilă la riscul de țară”, arată studiul PwC.

Minim al ultimilor cinci ani

Analiza aferentă anului 2018 pentru cele 7 sectoare incluse în studiu indică faptul că sectorul energiei electrice a înregistrat cea mai ridicată capitalizare medie din piață. Nivelul cel mai ridicat al multiplului PER a fost înregistrat în sectorul bunurilor de consum (14,5x, nivel maxim al ultimilor cinci ani), în contrast cu sectorul petrol și gaze, care a avut nivelul cel mai mic al multiplului PER (7,5x).

În urma corecțiilor pieței din ultimul trimestru al anului 2018, multiplii de evaluare ai companiilor listate la BVB au scăzut semnificativ și sunt acum la nivelul minim al ultimilor cinci ani în cazul sectoarelor financiar, petrol și gaze și în cel al serviciilor de sănătate.

OUG 114, adoptată în luna decembrie 2018, a introdus cerințe de capital pentru companiile care activează în sectoarele de energie, telecomunicații și servicii financiare, sectoare care sunt cel mai bine reprezentate pe BVB. În acest sens, 10 din cei 15 constituenți ai indicelui BET aparțin celor trei sectoare menționate anterior. Ca rezultat, OUG 114 a avut un impact puternic asupra companiilor de pe piața de capital (impact direct asupra evaluării acestora) și asupra primei de risc (imprevizibilitatea legislației locale alimentează incertitudinile investitorilor).

Cel mai ridicat multiplu PER din ultimii cinci ani a fost înregistrat în sectorul sănătate.

În perioada 2007 – 2018, companiile care operează în sectoarele petrol și gaze și industrial au fost cele mai reziliente la fluctuațiile ciclurilor economice, în timp ce societățile din sectorul bunurilor de consum, al sănătății și cele din servicii financiare au fost cel mai puternic afectate. Pe parcursul aceleiași perioade, cea mai redusă variație a multiplului PER a fost înregistrată în sectorul de petrol și gaze și în sănătate.

Locul 2 în topul piețelor de capital

România a fost inclusă, începând cu luna septembrie 2016, pe lista țărilor care prezintă un potențial substanțial de a trece de la statutul de „Piață de frontieră” la statutul de „Piață emergentă”. Singurul criteriu care trebuie încă îndeplinit este cel al lichidității, factor pe care FTSE îl recunoaște având în vedere eforturile recente ale BVB de a încheia noi oferte publice inițiale (IPO).

Capitalizarea bursieră a BVB raportată la PIB a fost de 16% la sfârșitul anului 2018, fiind sub nivelul înregistrat în Ungaria, în Cehia și în Bulgaria. Scăderea bruscă a indicilor pieței de capital din România de la sfârșitul anului 2018 a declanșat declinul pieței principale a BVB cu 13%, comparativ cu anul precedent. De asemenea, în 2018 a fost încheiat cu succes un singur IPO, respectiv listarea societății Purcari Wineries la o valoare de 332 milioane RON (aprox. 71,2 milioane de euro). În urmă cu doi ani, în 2017, valoarea capitalizării BVB a fost susținută atât de o evoluție pozitivă a pieței, cât și de patru IPO-uri care au contribuit în total cu aproximativ 5.447,4 milioane RON (1.169 milioane de euro).

În baza datelor publice disponibile pe site-ul oficial al BVB, capitalizarea bursieră a atins un nivel maxim de aprox. 164 mld. RON în anul 2017, pe fondul eforturilor puternice de finalizare a IPO-urilor și al creșterii apetitului investitorilor. În plus, anul 2017 a reprezentat unul dintre anii de succes pentru BVB, an în care a ocupat locul 2 în topul piețelor de capital din ECE după numărul de IPO-uri realizate.

Cea mai slabă performanță a BVB a fost înregistrată în 2008, când, din cauza recesiunii, nivelul capitalizării bursiere a fost de 46 mld. RON (de 3,6 ori mai mică, față de nivelul maxim înregistrat în 2017).

O piață concentrată

BVB prezintă un grad ridicat de concentrare a companiilor listate, cu primele cinci companii totalizând cca 63% din capitalizarea bursieră totală a pieței reglementate în 2018. Cele mai importante companii sunt cele care operează în sectoarele de petrol și gaze, servicii financiare și energie electrică. Prin urmare, gradul de reprezentare a sectoarelor economice pe piața bursieră este scăzut, consecință a absenței liderilor din mai multe industrii. Capitalizarea bursieră și performanța anuală a indicelui BET prezintă o corelație puternică de 0,8, ceea ce înseamnă că indicele BET poate fi considerat o bună măsură a performanței pieței de capital.

Potrivit datelor din rapoartele de tranzacționare publicate de BVB, valoarea medie zilnică de tranzacționare în moneda locală a acțiunilor a scăzut cu 3,7% pe parcursul anului 2018. În ultimii 12 ani, cea mai mică valoare tranzacționată a fost înregistrată în 2009 (5 mld. lei), din cauza crizei financiare, în timp ce nivelul cel mai ridicat a fost atins în anul 2007 (14 mld. RON).

Conform informațiilor furnizate de Bloomberg, cele mai importante cinci acțiuni tranzacționate pe piața reglementată a BVB, în anul 2018, au fost: Banca Transilvania (TVL), BRD – Groupe Société Générale SA (BRD), Romgaz (SNG), OMV Petrom (SNP) și Fondul Proprietatea (FP).

BVB, foarte sensibilă la riscul de țară

Câștigul obținut pe piața de capital a fost analizat prin compararea performanței indicilor BET și BET-TR cu evoluția CDS. Evoluția BET, BET-TR și CDS indică faptul că BVB este foarte sensibilă la riscul de țară, aceasta influențând, totodată, investițiile străine. În iunie 2007, când indicele BET se apropia de 10.000 de puncte, CDS-ul aferent obligațiunilor guvernamentale a atins niveluri minime istorice de 60-70 de puncte de bază. Odată ce criza financiară a început să ia amploare, prețul mediu al CDS a atins valori istorice, având un nivel maxim de peste 800 de puncte în luna februarie 2009, în timp ce indicele BET a atins nivelul minim, ajungând sub nivelul de 2.000 de puncte, după ce s-a prăbușit cu peste 70% față de maximul atins în 2007.

Mărimea primei de risc variază în funcție de aversiunea la risc a investitorilor. De regulă, investițiile cu grad ridicat de risc sunt compensate printr-o primă mai mare. Dinamica CDS pentru România a fost strâns legată de cele din regiune în ultimii zece ani. Primele de risc au crescut considerabil în debutul celor două valuri de crize, atât pe piețele de frontieră, cât și pe cele emergente. În ultimii doi ani, a existat o tendință neutră a trendului CDS în multe dintre țările analizate, inclusiv în România, fiind în

zonele minime după criza financiară din 2007. Cu toate acestea, România este percepută ca fiind una dintre cele mai riscante piețe bursiere din regiune la finalul anului 2018, după cea din Grecia.

Multiplii financiari

Multiplii de piață sunt indicatori de evaluare folosiți pe scară largă pentru evaluarea companiilor. Presupunând că societățile din cadrul eșantionului selectat au multipli de evaluare similari, evaluatorii pot concluziona că, prin aplicarea mai multor parametri din industrie la anumiți indicatori financiari ai unei companii-subiect, pot ajunge la valoarea de piață a companiei (valoarea întreprinderii – EV, sau valoarea capitalului propriu – Equity Value, în funcție de multiplul selectat).

O companie poate fi evaluată utilizând diferite abordări și metode de evaluare. În practică, evaluarea afacerilor este adesea o combinație de abordări diferite. Abordarea prin piață (companii listate comparabile) este utilizată, în general, pe lângă alte abordări de evaluare, în principal ca o verificare pentru celelalte metode de evaluare. Mai simplist enunțat, această metodă se bazează pe produsul dintre nivelul vânzărilor sau profiturilor unei afaceri (sau un alt indicator financiar) și un multiplicator mediu din industrie, astfel ajungându-se la estimarea valorii de piață a afacerii sau a capitalurilor proprii.

Multiplii financiari includ: multiplii istorici bazați pe date financiare standardizate pentru ultima perioadă fiscală finalizată: ultimele douăsprezece luni (Last Twelve Months – „LTM”); multiplii previzionați în baza consensului privind estimările din perioada curentă și următoarele perioade: următoarele douăsprezece luni (NTM), FY0, FY1; multiplii actuali pe baza valorii acțiunilor (cum ar fi câștigurile pe acțiune sau valoarea contabilă pe acțiune) se calculează utilizând ultimul preț la închidere și multiplii actuali la nivel de companie (cum ar fi vânzările nete, EBIT sau EBITDA), care se calculează pornind de la valoarea afacerii (EV).

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele