Avize motivate și sesizări ale CJUE pentru nerespectarea legislației europene în materie de impozite și taxe

Comisia trimite Austria și Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea de către aceste țări a normelor UE în materie de impozitare și taxare. Totodată, Comisia a emis și două avize motivate, prin care solicită Poloniei și Ungariei să își alinieze la normele UE practicile naționale privind impozitarea.

32
4 minute de lectură

Comisia a decis în această săptămână să trimită Austria în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu aplică în mod corect normele speciale în materie de TVA privind agențiile de turism. Regimul special de TVA aplicabil agențiilor de turism înseamnă că TVA trebuie aplicată doar marjelor realizate din vânzarea de servicii de călătorie către consumatori.

În schimb, însă, agențiile de turism nu pot deduce TVA-ul pe care îl plătesc atunci când achiziționează servicii de la alte întreprinderi. Cu toate acestea, Austria nu aplică în mod corect norma în cauză, deoarece în prezent exclude din cadrul regimului serviciile de călătorie vândute altor întreprinderi. O asemenea excludere nu este permisă în temeiul normelor actuale ale UE și poate duce la denaturarea concurenței. De asemenea, Austria încalcă această dispoziție (Directiva TVA – Directiva 2006/112/CE a Consiliului) prin calcularea TVA care trebuie plătită de agențiile de turism pe baza cifrei de afaceri totale din cadrul unei perioade fiscale.

Jurisprudența UE (Comisia/Spania, cauza C-189/11) prevede în mod clar că baza de impozitare trebuie definită pentru fiecare vânzare în parte și nu calculată pe baza unui grup de vânzări.

Spania – sancțiuni disproporționate

Comisia a decis, de asemenea, să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru impunerea unor sancțiuni disproporționate contribuabililor spanioli pentru neraportarea activelor deținute în alte state din UE și din SEE („Modelo 720”). În prezent, Spania impune contribuabililor rezidenți să transmită informații privind activele pe care le dețin în străinătate. Acestea includ proprietăți, conturi bancare și active financiare. Nerespectarea obligației de a transmite aceste informații la timp și integral face obiectul unor sancțiuni mai mari decât cele pentru încălcări similare într-o situație pur internă, care pot chiar depăși valoarea activelor deținute în străinătate.

Comisia consideră că astfel de sancțiuni pentru respectarea incorectă sau tardivă a acestei obligații de informare legitime sunt disproporționate și discriminatorii. Ele pot descuraja întreprinderile și persoanele fizice să investească sau să se deplaseze dincolo de frontiere în cadrul pieței unice. În consecință, aceste dispoziții intră în conflict cu libertățile fundamentale din UE, precum libera circulație a persoanelor, libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire, libertatea de a presta servicii și libera circulație a capitalurilor.

Norme aliniate la practicile UE pentru scutirile la alcoolul importat

Poloniei a primit un aviz motivat din partea Comisiei pentru faptul că nu permite importatorilor de alcool utilizat la fabricarea de medicamente să beneficieze de o scutire obligatorie de la plata accizelor în cazul în care nu aleg regimul suspensiv de accize. Normele poloneze actuale nu permit rambursarea accizei plătite pentru importul de alcool etilic utilizat la fabricarea de medicamente după achitarea accizei. Această practică încalcă dispozițiile legislației UE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, precum și principiul proporționalității (Directiva 92/83/CEE a Consiliului). Dacă Polonia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

Totodată, Comisia solicită Ungariei să alinieze nivelul accizelor percepute pentru țigarete la pragul minim al UE. În prezent, Ungaria nu a atins pragul minim al UE pentru accizele la țigarete stabilit de normele UE privind tutunul prelucrat (Directiva 2011/64/UE a Consiliului). Normele actuale, care au scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, impun statelor membre să perceapă o acciză la țigarete de cel puțin 60 % din prețul mediu de vânzare cu amănuntul ponderat aplicabil al țigaretelor. Ungariei i s-a acordat o perioadă de tranziție lungă, până la 31 decembrie 2017, pentru a crește treptat acciza la țigarete și pentru a atinge pragul minim obligatoriu. Până în prezent, acciza aplicată de Ungaria rămâne sub pragul respectiv, generând denaturări ale concurenței cu alte state membre și în contradicție cu politica UE de protecție a sănătății. Dacă Ungaria nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele