După verdictul CCR, bugetul se întoarce în parlament

14
4 minute de lectură

Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis în data de 6 martie o obiecţie de neconstituționalitate şi a constatat că Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 este neconstituţională, în ansamblul său. Totodată, Curtea, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate privitoare la Legea bugetului de stat pe anul 2019, în raport cu criticile formulate.

Plenul Curții Constituționale a dezbătut, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecțiile de neconstituționalitate formulate de Președintele României. Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

În susținerea existenței viciilor de neconstituționalitate ridicate de președinte cu privire la  Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 acesta a invocat faptul că ”fără ca în prealabil să existe o decizie exprimată prin vot a plenului Camerei Deputaților, în data de 15 februarie Biroul permanent al Camerei Deputaților a hotărât să retrimită proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 (Plx.45/2019) Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în vederea elaborării unui raport suplimentar. În aceeași zi, Comisia pentru buget, finanțe și bănci s-a întrunit, adoptând un raport suplimentar favorabil, cu 10 amendamente admise (înregistrat sub nr. 4c -2/65 din 15.02. 2019).

În cursul zilei de 15 februarie 2019, se mai arată în excepția de neconstituționalitate ridicată de președinte, Camera Deputaților s-a întrunit în ședință și a votat aceeași Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, de această dată cu modificările propuse prin raportul suplimentar al comisiei sesizate în fond.

Or, procedându-se în acest mod în ședința din data de 15 februarie 2019, Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. (5), ale art. 75 alin. (3) din Constituție, ale art. 77 alin. (1), ale art. 146 lit. a) precum și pe cele ale art. 147 alin. (4) din Constituție întrucât la data la care a fost reluată dezbaterea și adoptarea în plenul Camerei Deputaților, această Cameră nu mai era constituțional învestită și, prin urmare, organele sale de conducere (respectiv Biroul permanent) ori cele de lucru (Comisia buget, finanțe şi bănci) nu mai erau competente să îndeplinească acte în legătură cu această inițiativă legislativă.(…) Reînvestirea Camerei/Parlamentului cu dezbaterea unei legi se face strict de către subiectele și în condițiile și modalitățile stabilite prin Constituție. Pretinsa justificare a repunerii legii deduse controlului de constituționalitate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, potrivit stenogramei ședinței din data de 15 februarie 2019, prin faptul că ar avea dreptul Camera Deputaților să opereze orice modificări în conținutul legii nefiind semnată de Președintele Camerei nu poate fi primită întrucât, după cum s-a arătat deja, președinții Camerelor Parlamentului nu se află printre titularii dreptului de a redeschide procedura legislativă sau de a reînvesti Camera.”

Adoptarea legii deduse controlului de constituționale în ședința din data de 15 februarie 2019 putea să se facă doar de către Camera Deputaților, în plenul său. Or, decizia Biroului permanent de a solicita comisiei permanente sesizate în fond de a elabora un raport suplimentar, înscrierea acestei legi pe ordinea de zi a plenului nu au fost precedate de un vot al plenului.

Președintele Iohannis a anunțat că va retrimite Legea bugetului înapoi, în Parlament, astfel că, cele două acte normative vor fi din nou dezbătute de Legislativ. Florin Iordache a anunțat că nu vor fi făcute niciun fel de modificări asupra celor două legi în Parlament, care vor fi trimise ulterior, spre promulgare, președintelui.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele