Mugur Isărescu: Pentru a adopta cu succes moneda euro este bine să fii maratonist mai degrabă decât sprinter

67
4 minute de lectură

”Ce este recomandabil în materie de politici economice pentru a face față oricăror evoluții viitoare nefavorabile?”, întreba auditoriul, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, în cadrul unui discurs ținut la conferința BCE – Resilience to global headwinds? CESEE responses to a changing trade and financial landscape.

”Pentru a face lucrurile mai simple, permiteți-mi să încerc să formulez trei reguli generale care sunt esențiale pentru a fi pregătit în aceste situații,” preciza Mugur Isărescu.

”În primul rând, indiferent de scenariile posibile, este chibzuit să-ți pui casa în ordine înainte să vină furtuna. Un exemplu ar fi consolidarea fiscală, care este de o importanță deosebită pentru economie. Deficitele bugetare și de cont curent relativ înalte pot slăbi fundația clădirii, de aceea este mult mai înțelept să le ajustezi într-o manieră graduală decât să lași forțele pieței să producă o corecție bruscă. În ceea ce privește politica monetară, gestionarea strictă a lichidității reprezintă un pas în direcția potrivită,” continua acesta.

Desigur, nu este de ajuns să te bazezi numai pe politica monetară, consideră guvernatorul BNR.

”Ceea ce ne conduce la a doua regulă: nu există alternativă viabilă la un mix previzibil și coerent de politici economice. Permiteți-mi să subliniez că acesta ar trebui să rămână astfel chiar și atunci când ne confruntăm cu provocările anilor electorali (România va parcurge câteva runde electorale în 2019 și 2020). Este de dorit un ritm semnificativ al convergenței economice, dar procesul ar trebui să decurgă în mod sustenabil pentru a păstra echilibrele macroeconomice și pentru a proteja competitivitatea. După cum îmi place să spun, pentru a adopta cu succes moneda euro este bine să fii maratonist mai degrabă decât sprinter,” explica oficialul Băncii Centrale din România.

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, cea de-a treia regulă avută în vedere de guvernatorul Isărescu ar putea fi următoarea: ”când va lovi, în cele din urmă, valul normalizării, magnitudinea impactului va depinde de cât de vulnerabile sunt economiile emergente la finanțarea externă. Un deficit de cont curent restrâns, o scadență medie lungă a datoriei publice și private în valută și un mix coerent de politici macroeconomice anticiclice și reforme structurale ar contribui considerabil la limitarea riscurilor. Dacă nu se implementează măsuri adecvate de politică economică cât timp există o fereastră de oportunitate, nu se poate exclude posibilitatea de a se recurge forțat, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, la măsuri suboptimale în situația acutizării unor probleme. În concluzie, menținerea sub control a dezechilibrelor interne și externe este singura modalitate prin care economiile ECE vor putea face față oricăror șocuri nefavorabile puternice, generatoare de volatilitate”.

Mugur Isărescu arăta că măsurile de politică ce vor fi adoptate de acum înainte de băncile centrale din țările ECE vor depinde cu siguranță de modul de desfășurare a procesului de normalizare a politicii monetare în Europa. Relevant în acest sens este ce s-a întâmplat în economiile emergente din sfera de influență a dolarului SUA ca urmare a normalizării politicii Fed. Majorarea ratelor dobânzilor în economiile dezvoltate ar genera ieșiri masive de capital din economiile emergente, declanșând astfel presiuni în sensul deprecierii. Răspunsul decidenților de politică economică va depinde de punctele forte și de vulnerabilitățile specifice fiecărei țări. Acolo unde există spațiu de manevră pentru politicile economice, iar încrederea investitorilor este la un nivel ridicat, se poate conta pe mecanisme de piață și pe politici prudențiale și macroeconomice anticiclice pentru a face față temperării intrărilor de capital. ”În cazul în care marja de manevră este mai restrânsă, ar putea fi necesară întărirea politicii monetare și a celei fiscale în vederea diminuării necesarului de finanțare și a atragerii de influxuri suplimentare. Dacă există un nivel adecvat al rezervelor valutare, acestea pot fi utilizate pentru temperarea amplitudinii sau a volatilității deprecierii monedei naționale,” explica oficialul BNR.

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele