Liceele agricole, finanțate de Ministerul Agriculturii, din 2019

482
6 minute de lectură

Liceele agricole ar putea beneficia, începând cu acest an, de susținere financiară din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru activități didactice și pentru înființarea de noi specializări. Pentru acest an, MADR a prevăzut, în proiectul întocmit, suma de 75.000 de lei, urmând ca pentru 2020 suma să fie de 265.000 de lei. După 2020, sumele alocate ar urma să scadă treptat până în 2023, când ar ajunge la 175.000 de lei.

Declinul școlilor agricole a început în urmă cu aproape trei decenii, odată cu ieșirea din comunism, și s-a accentuat pe măsură ce și agricultura a intrat pe o pantă descendentă. Însă în ultimii ani, cu toate problemele prin care trec fermierii, apariția afacerilor de familie a făcut ca din ce în ce mai mulți tineri să dorească să dobândească cunoștințe în domeniul agricol, pentru a se implica în businessul familiei. Deocamdată, trendul este vizibil mai mult în învățământul superior, unde concurența pe un loc la universitățile de profil a crescut, dar și în învățământul profesional agricol s-a dovedit a fi un trend tot ascendent. O dovadă în acest sens sunt școlile de tractoriști, înființate de companii din domeniu, care nu duc lipsă de cursanți.

Manualele sunt depășite

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, la începutul anului 1990 existau peste 200 de licee agricole consacrate, care furnizau forța de muncă tânără și specializată în agricultură. În ultimele două decenii, activitatea acestor instituții a început să intre în declin accentuat. Principala cauză a reprezentat-o subfinanțarea, dar și lipsa de atractivitate pentru elevi către meserii ce țin de agricultură. La acestea s-au adăugat declinul demografic și abandonul școlar. Pentru a evita desființarea liceelor agricole, a fost nevoie să se ia măsuri de reprofilare prin includerea în programa de învățământ a unor specializări care aparțin altor domenii sau, după caz, au fost adoptate profilurile real și uman, situație ce a condus la diminuarea forței de muncă tânără și calificată în agricultură. „În prezent, manualele școlare de specialitate sunt depășite, nu sunt actualizate și nu corespund noilor realități din agricultură, înregistrându-se discrepanțe semnificative între conținutul manualelor de specialitate și tehnologiile actuale din agricultură. Baza tehnico-materială este învechită, cu laboratoare fără instrumentar didactic corespunzător sau nefuncțional. În urma analizei efectuate, s-a constatat că, la nivelul anului 2019, doar 58 de licee tehnologice mai dețin învățământ agricol preponderent. Pentru restul liceelor tehnologice, ponderea specialităților agricole în totalul specializărilor este nesemnificativă, multe dintre fostele licee agricole consacrate schimbându-și profilul”, motivează MADR decizia de a susține financiar aceste unități de învățământ. În plus, există licee ale căror terenuri nu mai sunt lucrate din cauza lipsei utilajelor mecanice sau au fost retrocedate ca urmare a aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991.

„Pentru stoparea declinului învățământului agricol românesc, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a susținut modificarea și completarea Legii Educației nr. 1/2011 prin introducerea după art. 31 a două noi articole, art. 31¹ și art. 312. Astfel, s-a creat cadrul legal pentru asigurarea finanțării, din partea MADR, a unor investiții specifice activității din agricultură, a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, precum și a celor aferente înființării de noi specializări/calificări și pentru programele de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate din aceste instituții”, se subliniază în nota de fundamentare.

Aproape 60 de licee vor primi finanțare

Prin asigurarea finanțării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, se

are în vedere ca un număr de 58 de licee cu profil preponderent agricol să fie cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4215/296/2019. Acestea trebuie să facă parte din liceele care au avut tradiție în formarea profesională a tinerilor din agricultură, fiind consacrate acestui domeniu, și să redevină licee cu activitatea reorientată spre agricultură și spre ramurile conexe acesteia. Printre scopurile proiectului, se numără dezvoltarea învățământului profesional și liceal agricol, reîntinerirea forței de muncă din agricultură și crearea condițiilor optime pentru pregătirea profesională a elevilor, raportate la noile tehnologii din agricultură. Totodată, se așteaptă o creștere a numărului de elevi din clasa a VIII – a care optează pentru învățământul liceal agricol. Odată cu finanțarea, se vor crea și condițiilor necesare pentru efectuarea practicii agricole în vederea însușirii tehnologiilor noi din agricultură; modernizarea sau, după caz, construirea de cantine și internate pentru crearea condițiilor necesare de instruire a elevilor și pentru atragerea acestora spre domeniul agricol.

De asemenea, va fi luată în considerare reînnoirea parcului de tractoare, mașini și echipamente agricole, refacerea sau, după caz, modernizarea plantațiilor viticole, pomicole, a serelor și solariilor necesare instruirii elevilor pe loturile didactice, dotarea laboratoarelor pentru școlile profesionale cu profil agricol și conexe acestora, în scopul relansării învățământului profesional agricol, înființarea de noi specializări/calificări în agricultură și perfecționarea profesională a cadrelor de specialitate din cadrul acestor licee. Finanțarea se realizează pe baza unui Program anual de finanțare a investițiilor specifice activității de învățământ, precum și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor.

Programul se elaborează și este avizat de către autoritățile locale care administrează imobilele în care funcționează respectivele licee și se aprobă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până cel târziu la data de 30 septembrie a fiecărui an în curs, pentru anul următor.

Primul program de finanțare se elaborează pentru anul 2019 și va fi transmis spre verificare și aprobare Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până cel târziu la data de 31 august. Pentru a primi finanțarea, liceele au obligația de a respecta procedurile privind achizițiile publice, potrivit legislației în vigoare, pentru achiziționarea de bunuri și servicii și a cheltuielilor de capital.

De asemenea, trebuie să realizeze recepția lucrărilor de investiții finanțate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și să urmărească realizarea lucrărilor de construcții, după caz, de a asigura utilizarea corespunzătoare a mijloacelor fixe achiziționate, conform destinației aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Nu în ultimul rând, sunt obligate să justifice cheltuielile de investiții și cheltuielile materiale necesare funcționării liceelor.

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele